نگرش به توانایی های matlab

معمولا نرم افزارها را با کمک یک زبان برنامه نویسی قدرتمند طراحی می کنند زیبایی، خوانایی وتوانمندی وسادگی هر نرم افزار به زبان برنامه نویسی مربوط می شود که با آن نرم افزار نوشته اند . اما در نهایت هر نرم افزار دارای امکانات محدودی می باشد. ممکن است بسیاری از حالات خاص یک مسئله را در طراحی آن نرم افزار در نظر نگرفته با شند که محدودیتهایی برای نرم افزارایجاد می کند.

اما یک زبان برنامه نویسی دیگرمحدودیت های گفته شده را ندارد. یک برنامه نویس به طور سلیقه ای هر گونه امکاناتی را به برنامه ای که طراحی می کند ودر نهایت یک نرم افزار در اختیار کار بران قرار می دهد. بالطبع استفاده از چنین توانایی مشکلاتی نیز با خود به همراه دارد چون اگر شما خواستید طراحیتان را با یک زبان انجام دهید، باید تمامی توابع مورد نیاز را خودتان بنویسید که این کاری بس دشوار ووقت گیر است.

اینجانب که باید مصامحه ای بین قابلیت بالا و زمان صرف شده وآسانی کار انجام شود که از طرفی هم برای نوشتن یک برنامه ساده نیاز نباشد تمامی توابع اساسی را خودمان بنویسیم وهم برنامه ای که با آن کارمی کنیم توانایی کافی برای انجام پرمژه های ما داشته باشد. اولین چیزی که به ذهن خطور می کند این است که برای طراحی یک سیستم خاص مثلا طراحی خطوط هوایی نیاز است که نیروهایی که سیم دکل ها وارد می کنند را محاسبه کرد. همچنین میزان وزش باد، نشست برف ویخ را در این محاسبات لحاظ نمود از طرفی باید در این محاسبات مسائل الکتریکی قضیه را نیز در نظر بگیریم ( مباحث مربوط به اتصال کوتاه وصاعقه) همچنین از داده های آماری برای لحاظ کردن شرایط محیطی در فصول سرد وگرم استفاده کنیم . مسلما نرم افزاری که هم در زمینه مکانیک والکتریک وآمار توانمند باشد همچنین محاسبات ریاضی نیز در آن در نظر گرفته شده باشد برای کاربران عمومی ساخته نشده است یا حداقل ما از آن بی خبریم.بنابراین برای طراحی چنین سیستم خاصی حتما باید از یک زبان برنامه نویسی کمک گرفت. البته اگر این زبان از قابلیت خاص نرم افزارهای دیگر نیز استفاده می کند که کار ما راحتر می شود. فرض کنید از توابع ریاضی به راحتی وتوانمندی Maple یا Mathematical که نرم افزارهای تخصصی ریاضی هستند بهره مند باشدویا از محیط شبیه سازی قوی مانند Labview برخوردار باشد

با این تفاوت که فرض کنید که بتوانید در محیط Labview هر نوع بلوکی راکه به طور آماده وجود نداشته باشد با هنر برنامه نویسی خودتان اضافه کنید همچنین محیطی مثل Excel برای وارد کردن داده های مسأله در اختیار داشته باشید با توجه به این نکته که میزان داده های یک مسئله مهندسی در مواردی حتی تا هزاران عدد اعشاری وتوان دار می تواند باشد البته چه بهتر است که این زبان برنامه نویسی خیلی خیلی سطح بالا باشد تا حدودی که دقیقا از رسم الخط خودمان استفاده کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید