مقدمه

خدایاحکمت آنچه برایم مقدرنمودی برمن آشکارسازتادرهایی که به سویم میگشایی ندانسته نبندم و در هایی که به روی میبندی با اصرار نگشایم.....

/ 2 نظر / 12 بازدید
mostafa

چه دعای خوبی .. دعا از کی هست؟[گل]