آموزش مقدماتی

درس محاسبات عددی یکی از دروس پایه در رشته های مهندسی است که مبنای تفکر منطقی و الگوریتمی برای حل مسائل در این درس پایه گذاری می شود. با توجه به درخواست های فراوان مخاطبین ما در سایت متلب ایران، کارشناسان سایت تصمیم به تولید مجموعه ی “فیلم آموزش محاسبات عددی” گرفتند که در آن استفاده از برنامه های محاسبات عددی و هم چنین درک و تحلیل نتایج به دست آمده از این برنامه ها به طور کامل مورد آموزش قرار گیرد. مجموعه ای که پیش روی شماست دارای برنامه های آماده محاسبات عددی به زبان متلب و هم چنین دو فیلم آموزشی برای استفاده از این برنامه ها و تغییر دادن متن برنامه متناسب با سوال و مثال مطرح شده است. سعی شده است که در متن آموزشی اول مباحث میانترم درس محاسبات عددی و در متن دوم مباحث مربوط به پایانترم درس محاسبات عددی مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین روش کلی رسم نمودار در متلب و برخی از دستورات و کارهای فرعی نیز در این فیلم ها مورد آموزش قرار گرفته است.

/ 1 نظر / 19 بازدید
matlab iran

سلام لطفا در هنگام استفاده از مطالب سایت "متلب ایران" نام سایت متلب ایران را ذکر کنید © Copyright 2013, All Rights Reserved استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر نام متلب ایران مجاز است.